Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tietosuojaseloste 

 

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle EU:n yleinen tietosuoja-asetus, (2016/679) Ad Hoc -Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat Ry

25.5.2018

 

 

Henkilörekisterin tiedot

 

1 Rekisterin nimi

        Ad Hoc Ry:n Jäsenrekisteri

 

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

        Yhdistyslain (503/1989) edellyttämän jäsenrekisterin ylläpito

        Kohdistettu tiedottaminen yhdistyksen jäsenille

 

3 Rekisterinpitäjä

        Ad Hoc- Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat Ry

 

4 Rekisterin yhteyshenkilöt ja yhteystiedot

        Yhdistyksen istuva puheenjohtaja

        Yhdistyksen sihteeri adhocry@gmail.com

 

5 Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

        Lakisääteinen velvoite (Yhdistyslaki 503/1989)

        Rekisteröidyn oma suostumus

 

 

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

 

6 Rekisterissä olevat henkilötiedot

        - Nimi

        - Sähköpostiosoite

        - Kotipaikkakunta

 

7 Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)

        - Google Drive

        - Gmail 

 

8 Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

        Ei 

9 Rekisterin tietolähteet

        Rekisteröity itse

 

10 Tietojen suojaamisen periaatteet

        Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan         yhdistyksen sääntöjen, sekä hallituksen oman arkistonkäsittely- ja         tietoturvaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu         niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö.

 

11 Rekisterissä olevien henkilötietojen säännönmukainen luovutus

        Ei

 

12 Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

        Ei

 

13 Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit

        Säilytys toteutetaan yhdistyksen sääntöjen mukaan.